Dear các bác Pscer.
Ngày 28/11/2016 Diễn đàn PSC.VN sẽ nâng cấp, vì vậy thời gian này diễn đàn có thể gặp các sự cố nhỏ, mong các bác thông cảm!
Trân trọng!